komunalna oprema

DVA NOVA POZIVA ZA JLS-E: NABAVA KOMUNALNE OPREME I GRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme i Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta. […]

Čitaj više