interreg slovenija hrvatska

PROJEKT „2SoKroG“

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja“ – „2SoKroG“  potpisan je 13. 9. 2018. godine, a […]

Čitaj više