Redea
Natječaji

OTVORENI POZIV ZA MALE PROJEKTE: INTERREG SLOVENIJA – HRVATSKA

Objavljeno 17.11.2023

U okviru prekograničnog programa Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. raspisan je otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava za male projekte kojim se financira provedba projekata u okviru specifičnog cilja SC. 6.3.: Izgradnja uzajamnog povjerenja, osobito poticanjem djelovanja „od građana za građane“.

U okviru ovog specifičnog cilja podržat će se zajednička prekogranična događanja, aktivnosti podizanja svijesti i zajedničke aktivnosti učenja. Cilj specifičnog cilja je istražiti neiskorištene mogućnosti prekogranične suradnje te potaknuti razmjenu znanja i interakciju među ljudi s obje strane granice.

U ovom pozivu otvoreni su sljedeći tipovi malih projekata:

  • projekti prekogranične suradnje (tip 1)
  • projekti izgradnje uzajamnog povjerenja (tip 2)

Ukupno je raspoloživo za financiranje 720.555,00 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Maksimalno sufinanciranje Europske unije iznosi 80 %  ukupnih prihvatljivih troškova, a projektni partneri moraju osigurati najmanje 20 % iz vlastitog doprinosa ili drugih izvora.

Maksimalni iznos po projektu iznosi:

  • 16.000 EUR EFRR sredstava za projekte tipa 1
  • 24.800 EUR EFRR sredstava za projekte tipa 2

Uvjet je da se partnerstvo sastoji od minimalno jednog projektnog partnera iz Slovenije i jednog iz Hrvatske, a ukupno mogu biti najviše četiri projektna partnera po malom projektu.

Prihvatljivi projektni partneri su sve pravne osobe koje imaju sjedište na programskom području te imaju financijske, administrativne i operativne kapacitete za provođenje projekta, a fizičke osobe i političke stranke ne mogu sudjelovati u projektima.

Trajanje projekata je do 12 mjeseci, a svi projekti moraju završiti najkasnije do 30. 11. 2028. godine.

Struktura troškova:

  • standardna veličina jediničnih troškova po sudioniku po događanju za projekte tipa 1
  • fiksni iznos za projekte tipa 2

Napomena: infrastruktura i radovi nisu prihvatljivi trošak u okviru ovog specifičnog cilja.

Projektni prijedlozi dostavljaju se do 31. 1. 2024. godine  12h putem sustava JEMS.

Sve ostale informacije o pozivu i programu dostupne su OVDJE.

 

Skip to content