divlja odlagališta

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE UKLANJANJA OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”). Cilj Javnog poziva je uklanjanje […]

Čitaj više