Redea
Natječaji

T.O. 6.1.1. POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

Objavljeno 11.01.2022

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 12.listopada 2021. godine natječaj za provedbu Podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – provedba tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu.

Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba u:

  1. a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili
  2. b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili
  3. c) trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata

SVRHA NATJEČAJA: dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja.

VISINA POTPORE iznosi 50.000 eura po korisniku, a intenzitet potpore je 100%.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. studenog 2021. godine od 12 sati do 28. prosinca 2021. godine do 12 sati.

Više informacija o natječaju kao i samu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.


TREĆE IZMJENE

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na svojim je službenim stranicama objavila treće izmjene natječaja za tip operacije 6.1.1.

Navedenom izmjenom produžuje se rok za popunjavanje zahtjeva za potporu koji će se moći popunjavati i podnositi u Agronetu od 3. prosinca 2021. godine od 12 sati do 31. siječnja 2022. godine do 12 sati. 

Više informacija o izmjenama možete vidjeti OVDJE.

DRUGE IZMJENE

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na svojim je službenim stranicama objavila druge izmjene natječaja za tip operacije 6.1.1.

Izmjene se odnose na sljedeće:

  • Prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva koja se dostavlja uz zahtjev za potporu, neće se uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon dana objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju;
  • Potpora za tip operacije 6.1.1 (uključujući i LAG natječaje sukladne tipu operacije 6.1.1) može se dodijeliti istom korisniku i/ili njegovom povezanom i/ili partnerskom poduzeću samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014. – 2020., uključujući prijelazno razdoblje
  • U slučaju kupovine zemljišta korisnik mora biti upisan u zemljišne knjige kao vlasnik prije
    podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Izmjene za tip operacije 6.1.1. možete vidjeti OVDJE. 

PRVE IZMJENE

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na svojim je službenim stranicama objavila prve izmjene natječaja za tip operacije 6.1.1.

Navedenim izmjenama produžili su se rokovi za popunjavanje zahtjeva za potporu koji će se moći popunjavati i podnositi u Agronetu od 3. prosinca 2021. godine od 12:00 sati do 17. siječnja 2022. godine do 12:00 sati.

Izmjene za tip operacije 6.1.1. možete vidjeti OVDJE.

 

 

 

Skip to content