Redea
Natječaji

SUFINANCIRANJE UREĐAJA ZA SPRJEČAVANJE NASTANKA BIOOTPADA U DOMOVIMA ZA STARIJE I DOMOVIMA ZA DJECU

Objavljeno 21.06.2023

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane).

Ovim Javnim pozivom se doprinosi provedbi aktivnosti poticanja sprječavanja nastanka otpada te primjeni reda prvenstva gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, pri čemu je prvi i najvažniji korak sprječavanje nastanka otpada. Nabavom uređaja smanjuje se količina otpada koji se odlaže na odlagalište, te se daje doprinos učinkovitom gospodarenju otpadom u skladu s načelima održivog razvoja i zaštite okoliša.

Korisnici sredstava Fonda su domovi za starije osobe i domovi za djecu koji su proračunski ili izvanproračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S te udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • podnesu prijavu za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva
 • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovom Javnom pozivu
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu
 • nemaju poslovne račune u blokadi
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave
 • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju nabave uređaja
 • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava Fonda.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 280.000,00 €. Sredstva pomoći po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se domovima koji mogu ostvariti sufinanciranje do najviše 28.000,00 €, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom i to:

 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka
 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje i Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja
 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske

Po ovom Javnom pozivu svaki prijavitelj može dostaviti jednu prijavu za sufinanciranje nabave uređaja.

Prijava za sufinanciranje se dostavlja u zatvorenoj omotnici u tiskanom i elektroničkom obliku na USB-u:

 • na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
 • s naznakom „Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u domovima za starije i domovina za djecu“ (JP EU – 2/2023)
 • s naznačenim nazivom i adresom prijavitelja
 • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda

Podnošenje prijava na Javni poziv započinje 21. lipnja 2023. godine od 9:00 sati, a rok za dostavu prijave završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine.  

Prihvatljivi i opravdani troškovi, obvezna dokumentacija i sve bitne informacije Poziva se nalaze na sljedećoj poveznici.

Skip to content