Redea
Natječaji

SUFINANCIRANJE POTICANJA MJERA ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Objavljeno 22.04.2022

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je Javni poziv za sufinanciranje  poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. Cilj poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog komunalnog otpada.

Ukupna raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 66.000.000,00 kn.

Prihvatljivi prijavitelji su: jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i pravne ili fizičke osobe – obrtnik sukladno članku 68. točka (1) podtočke 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine” broj 84/21).

 Svaki prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu za financiranje u ukupnom iznosu ulaganja najviše do 1.000.000,00 kn, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda

  1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi RH i u prvoj skupini,
  2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje,
  3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima RH.

Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja:

  • MODEL A – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave.
  • MODEL B – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije komunalnim društvima. Prema ovom modelu prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva (subvencije) sukladno

Programu dodjele de minimis potpora (KLASA: 351-01/20-01/23, URBROJ: 563-03-1/240-21-8) od 10. ožujka 2021. godine.

 Prihvatljivi i opravdani troškovi:

– nabava komunalne opreme i/ili uređaja

– aktivnosti i usluge u svrhu provedbe projekta edukacije stanovništva šireg područja

– nastali u razdoblju od dana zaprimanja prijave, a završava 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora o neposrednom sufinanciranju.

Rok prijave

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda (22.04.2022.), a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Način podnošenja zahtjeva:

Prijava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se na adresu:

– Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb s naznakom „„Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada” (JP ZO 6/2022)

– naziv i adresa prijavitelja

– sva dokumentacija dostavlja se u tiskanom obliku i na prijenosnom uređaju za pohranu podataka.

Više o samom pozivu i cjelokupnu dokumentaciju možete vidjeti OVDJE.

Skip to content