Redea
Natječaji

SUFINANCIRANJE NABAVE UREĐAJA ZA SPRJEČAVANJE NASTANKA BIOOTPADA U HOTELIMA

Objavljeno 13.06.2024

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada u hotelima. U smislu ovog Javnog poziva uređajima se smatraju dehidratori i digestori.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe, javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i trgovačka društva koja imaju važeće „rješenje o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta“ kojim je utvrđeno da je prijavljeni objekt razvrstan u skupinu „Hoteli“ te ostvaruje pravo na dodjelu sredstava potpore de minimis.

Svaki prijavitelj može dostaviti samo jednu prijavu za sufinanciranje nabave uređaja. Javne ustanove mogu ostvariti sufinanciranje do najviše 20.000,00 EUR  u vidu sredstava pomoći do postotnog udjela propisanog Pravilnikom:

  • do 80% za područja posebne državne skrbi ili prve skupine otoka
  • do 60% za brdsko-planinska područja ili drugu skupinu otoka
  • do 40% za ostala područja Republike Hrvatske

Trgovačkim društvima može biti dodijeljena subvencija u iznosu najviše do 40% opravdanih troškova po jednoj prijavi te ne više od 20.000 eura prema programu de minimis.

Rok za podnošenje prijava:  od 12.lipnja 2024. od 9:00 sati do iskorištenosti sredstava.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici u tiskanom i elektroničkom obliku na USB-u na adresu Fonda.

Detalje poziva te obrasce potrebne za prijavu možete pronaći ovdje.

Skip to content