Redea
Natječaji

SUFINANCIRANJE IZOBRAZNO-INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI O GOSPODARENJU OTPADOM

Objavljeno 06.06.2024

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je Poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva (JP ZO-4_2024).

Svrha Poziva je provedba aktivnosti koje doprinose podizanju svijesti građana o važnosti sprečavanja nastanka otpada, ponovne uporabe proizvoda, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja te edukacije komunalnog redarstva u pogledu provedbe Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21 i 142/23).

Prihvatljivi iznos je do 8.000,00 EUR maksimalno, ali ne više od postotnog udjela (do 80 %, 60 % ili 40 %).

Prihvatljivi troškovi:

  • trošak vanjskih suradnika, trošak smještaja i putnih naloga vanjskih suradnika,
  • trošak najma prostora za održavanje radionica,
  • trošak edukativno-promotivnog materijala,
  • trošak potrošnog materijala,
  • troškovi najma opreme i usluga,
  • trošak interaktivnih aplikacija,
  • trošak objave u medijima,
  • trošak izrade ili dorade web stranice,
  • trošak komunikacije putem društvenih mreža,
  • trošak pripreme i izrade informativno-edukativnih sadržaja za stane turiste itd.

Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici.

Rok za prijavu: 31.12.2024. (ili do iskorištenja sredstava)

Detaljne informacije te natječajna dokumentacija dostupni su OVDJE.

Skip to content