Redea
Natječaji

SUFINANCIRANJE IZGRADNJE, GRAĐEVINSKOG ZAHVATA I OPREMANJA SPORTSKIH GRAĐEVINA 2023.

Objavljeno 13.03.2023

Ministarstvo turizma i sporta raspisalo je natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini.

Predmet natječaja je poticanje razvoja sportske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u sportu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove sportske infrastrukture.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupan iznos sredstava koja se planiraju za natječaj iznosi 4.061.318,00 EUR.

Jednom prijavitelju može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja Ministarstva do 199.084,00 EUR, s time da zatraženi iznos sufinanciranja koji mora biti unutar navedenih iznosa, može iznositi najviše 80% od ukupnog iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i/ili opremanje sportske građevine.

Projektna prijava može biti nominirana u jednu od osam programskih područja sportskih građevina:

  • Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) i opremanje sportskih građevina. Razrada prihvatljivih aktivnosti nalazi se u Uputama za prijavitelje, str. 17 – 18.
  • Neprihvatljive aktivnosti su aktivnosti vezane uz: izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije, troškovnike/ponude te potrebne dozvole za građenje ako je relevantno i sl.

S obzirom na aktivnosti koje se provode unutar projektne prijave JLP(R)S će se smatrati prihvatljivim prijaviteljem ako dostavi dokaze o ispunjavanju minimalnih uvjeta za usklađenosti s DNSH načelom.


VAŽNO!

– svaki prijavitelj, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dostaviti najviše jedan projektni prijedlog.

– prijavitelji mogu djelovati samostalno ili uz partnere (partneri mogu biti pravni subjekti u vlasništvu prijavitelja, sportski klubovi/udruge, susjedni JLP(R)S i fizičke osobe).

– Ministarstvo će sufinancirati najbolje ocijenjene projektne prijave po programskim područjima poštujući do 2 projekta po županiji unutar svakog programskog područja (izuzev posebnog programskog područja u kojem se ne utvrđuje regionalna zastupljenost)


Broj projekata, zastupljenost svih regija i iznos sufinanciranja, utvrđuje se ovisno o raspoloživim sredstvima u državnom proračunu.

Rok za podnošenje zahtjeva je 12. travnja 2023. godine.

Projektna prijava se podnosi Ministarstvu turizma i sporta putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu (NISS).

Natječaj sa svim pripadajućim prilozima za prijavu, možete pronaći OVDJE.

Skip to content