Redea
Novosti

STRUČNA POMOĆ EUROPSKE KOMISIJE KONTINENTALNOJ HRVATSKOJ KROZ MEHANIZAM ZA JAČANJE TALENATA

Objavljeno 29.11.2023

Glavna Uprava Europske komisije za regionalnu i urbanu politiku (DG REGIO) pokrenula je Platformu za iskorištavanje talenata kroz koju će se pružati potpora regijama u suočavanju s posljedicama demografskih promjena i ublažavanju izazova povezanih s padom tercijarno obrazovanog stanovništva diljem EU.

Prema prijavi Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Komisija je odabrala Kontinentalnu Hrvatsku kao jednu od 10 regija kojima će kroz Mehanizam za jačanje talenata biti pružena potpora u osposobljavanju, zadržavanju i privlačenju talenata. Na taj će se način smanjiti razlike među regijama po pitanju radne snage i vještina, a što utječe na otpornost i konkurentnost.

Više o novom Mehanizmu i Platformi EK-a OVDJE.

Skip to content