Redea
Natječaji

RAZVOJ MREŽE PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA – BOND FAZA 2

Objavljeno 14.01.2022

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu BOND faza 2.

BOND je projekt za razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem HAMAG-BICRO-a, a u fazi 2 cilj je unapređenje mreže BOND koja jamči profesionalne savjetodavne i stručne usluge poduzetnicima u svim fazama razvoja i svim segmentima poslovanja, kako bi se smanjila asimetrija u pristupu poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama.

Prihvatljivi prijavitelji su poduzetničke potporne institucije (PPI) upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (JRPI).

NAČIN PRIJAVE:

  • popunjavanjem online pristupnog Obrasca 1.na ovoj poveznici
  • slanjem sljedećih dokumenata na e-mail Projekta: bond@hamagbicro.hr
  • Obrazac 2. Izjava o usklađenosti s uputama za prijavitelje (dostaviti u PDF formatu)
  • Obrazac 3. Dokazi (dostaviti u PDF i excel formatu)
  • Predmet e-maila treba biti: „Iskaz interesa za Mrežu BOND“.

ROK ZA PRIJAVU: do 17. 01. 2022. godine.

Odluka o odabiru donijet će se u roku od 30 dana od dana zatvaranja poziva.

Više informacija možete vidjeti na HAMAG-BICRO

Skip to content