Redea
Novosti

RADNI PROGRAM KREATIVNE EUROPE U 2024. GODINI

Objavljeno 25.09.2023

Europska komisija objavila je program rada za 2024. za provedbu aktivnosti programa Kreativne Europe s budžetom od 320.711.095 eur.

  • Potprogram Kultura – 106.083.864 eur
  • Potprogram MEDIA – 185.875.125 eur
  • Međusektorski potprogram – 57.504.213 eur.

U Radnom programu za 2024. godinu pružat će se financijska potpora za oporavak i otpornost kulturnih i kreativnih sektora, uvjete rada umjetnika, izazove koji se odnose na digitalizaciju, klimatske promjene, rodnu ravnopravnost, održivost te međunarodne kulturne odnose, mobilnost za umjetnike i kulturne djelatnike.

Ključni prioriteti u 2024.

  1. Podrška Ukrajini – kulturni i kreativni sektori u Ukrajini će primati povećanu potporu iz potprograma Kultura. Podržavat će se inicijative ‘na terenu’ i poticat će se suradnja između kreativnih organizacija Ukrajine i EU. U okviru Međusektorskog dijela, ukrajinske organizacije se mogu pridružiti podržanim konzorcijima novinskih medija.
  2. Rodna ravnopravnost i ozelenjivanje – inkluzivne prakse i raznolikosti, doprinos ravnoteži spolova. Ozelenjivanje Kreativne Europe koji pridonosi cilju od 30 % rashoda proračuna Unije za potporu klimatskim ciljevima.
  3. Digitalna tranzicija – podrška virtualnim svjetovima kroz programe Horizon Europe te Digitalna Europa. Ključno poticanje suradnje između kulturnih i kreativnih industrija, startupa i tehnoloških pristupa.

Osim navedenih prioriteta, u 2024. godini bit će objavljeni pozivi za potporu europskih projekata suradnje, književne prijevode, potporu mrežama, platformama i paneuropskim organizacijama.

Međusektorski potprogram nastavit će s podrškom transnacionalnih suradnji u vidu kulturnih i javnih politika. Usredotočit će se na:

-kreativne procese,

-poslovna pitanja upravljanja pravima, monetizacijom i korištenjem podataka

-razmišljanje o ekološki prihvatljivom i kružnom gospodarstvu

-inovacije za održivost, uključenost i dobrobit u skladu s prioritetima Novog europskog Bauhausa.

Više o Međusektorskom potprogramu možete pročitati OVDJE.

Dan europskih autora će biti integrirana u program Kreativna Europa kao trajna akcija od 2024. godine nadalje.

Više o Danu europskih autora možete pročitati OVDJE.

Više o Radnom programu Kreativne Europe za 2024. OVDJE.

Skip to content