Redea
Novosti

PROJEKT DANUBE4SEECOSYSTEM

Objavljeno 12.03.2024

Projekt „Danube4SEecosystem – Enhancing the development of Social Economy by engaging Local Public Authorities in the Social Enterprises supporting Ecosystem for a more inclusive Labor Market in the Danube Region” financiran je kroz 1. poziv Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021-2027, Programski prioritet 3 – Uključiva dunavska regija, Posebni cilj 3.1.Dostupna, uključiva i učinkovita tržišta rada.

Glavni cilj projekta: zajednički razviti javne politike za razvoj društvenog poduzetništva u dunavskoj regiji uključivanjem lokalnih javnih vlasti. Time će se potaknuti inkluzivno zapošljavanje uz podršku poslovanju društvenih poduzetnika kako bi ojačali svoje poslovanje u ulozi dobrog poslodavca.

Posebni ciljevi:

 • Razvoj javnih politika na lokalnoj razini s ciljem podrške ekosustavu društvenog poduzetništva u dunavskoj regiji
 • Poboljšanje otpornosti, znanja i vještina upravljanja inovacijama na području ekosustava društvenog poduzetništva u dunavskoj regiji
 • Poticanje transnacionalne suradnje i koordinacije društvenih poduzeća i ekosustava

Ukupni proračun projekta: 1.883.344,50 EUR. Proračun JU REDEA iznosi 176.302,00 EUR, od toga vlastito sufinanciranje iznosi 20 %, odnosno 35.260,40 EUR.

Konzorcij projekta:

 • Vodeći partner: South-Muntenia Regional Development Agency (Rumunjska)
 • CDDA – Central Danube Development Agency Nonprofit Ltd. (Mađarska)
 • SBA – Slovak Business Agency (Slovačka)
 • JU REDEA – Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA (Hrvatska)
 • RERA – Regional Development Agency of South Bohemia (Češka)
 • ZSI – Centre for Social Innovation (Austrija)
 • CCIS – Chamber of Commerce and Industry of Serbia (Srbija)
 • RARS – Development Аgency of the Republic of Srpska (Bosna i Hercegovina)
 • ATS – Advanced Technology Systems (Rumunjska)

Pridruženi strateški partneri:

 • Civil Impact Nonprofit (Mađarska)
 • The regional association to the national network of Local Action Groups in the South Bohemian Region (Češka)
 • Ministry of Economy and Entrepreneurship of the Republic of Srpska (Bosna i Hercegovina)
 • Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic (Slovačka)
 • Dambovita Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (Rumunjska)
 • Budapest Chamber of Commerce and Industry (Mađarska)
 • Kemence Association (Mađarska)
 • Social Impact Investors Associations (Mađarska)
 • Association of Communes of Romania (Rumunjska)

 Glavni rezultati projekta:

Projekt Danube4SEEcosystem (D4SEE) bavit će se izazovima u dunavskoj regiji razvojem politike i pravnih okvira za stvaranje pravog okruženja za razvoj socijalne ekonomije. U okviru projekta razvijat će se pametne i koordinirane javne politike (Strategija za uključivi ekosustav socijalne ekonomije i Akcijski plan) koje će biti testirane u pilot-projektima u pet zemalja s pet različitih tema. Partneri će distribuirati rezultate i preporuke politika kreatorima politika i predstavnicima EUSDR-a na tri dijaloga o osvajanju politika za poboljšanje postojećih i budućih politika u dunavskoj regiji. Navedeni dijalozi će podržati općine u sustavnom održavanju funkcioniranja i razvoja društvenih poduzeća na svom teritoriju, s fokusom na društvena poduzeća koja uključuju ljude u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Također, projekt će poboljšati otpornost i oporavak društvenog poduzetništva, ojačati vještine i kapacitete poduzetnika, povećati suradnju s lokalnim javnim tijelima i dionicima pružanjem obuke kroz mikro-kvalifikacije, umrežavanje i pohađanje radionica zajedničkog stvaranja.

Projekt D4SEE potiče suradnju malih poduzeća s njihovim ekosustavom stvaranjem Dunavske mreže socijalne ekonomije i testiranjem Strategije kroz provedbu pilot akcija koja će rezultirati s 15 sporazuma o suradnji. Rezultati pilota bit će ugrađeni u D4SEE metodologiju podrške društvenoj ekonomiji za primjenu rješenja na modele suradnje društvenih poduzeća. Stečeno znanje prenosit će se kroz tri transnacionalne i nacionalne radionice. Dunavska mreža socijalne ekonomije, koju čini 115 dionika, osigurat će prijenos rezultata projekta i umrežavanje ekosustava socijalne ekonomije na području dunavske regije.

Kao rezultat provedbe projekta, novorazvijena rješenja usmjerena na potrebe i izazove u partnerskim zemljama su:

 • 2 alata za procjenu nedostataka vještina za sektor društvenog poduzetništva u dunavskoj regiji
 • Razvoj D4SEE programa za jačanje kapaciteta DP-a i lokalne vlasti na području održivosti i otpornosti temeljenog na pristupu mikroučenja
 • Inovativna i uključiva D4SEE digitalna platforma za obuku društvenih poduzetnika (svi su resursi besplatni, objavljeni kao Open Education Resources (OER)
 • Program Danube4SEecosystem za učinkovitu obuku mentora
 • Metodologija podrške socijalnoj ekonomiji za primjenu rješenja na modelima suradnje društvenih poduzetnika
 • Strategija D4SEE za uključiv ekosustav socijalne ekonomije
 • Dunavska mreža socijalne ekonomije

Kroz projekt Danube4SEecosystem (D4SEE), konzorcij, pridruženi strateški partneri i dionici težit će zajedničkom razvoju javne politike za socijalna poduzeća uključivanjem lokalnih javnih vlasti u ekosustav koji podupire socijalna poduzeća kako bi se unaprijedilo uključivo zapošljavanje u dunavskoj regiji, a istovremeno podržavalo održivo poslovanje društvenih poduzeća.

Skip to content