Redea
Natječaji

PROGRAM “RAZVOJ ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA”

Objavljeno 05.09.2023

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je objavilo Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2023. godinu koji se provodi u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga zadruga, njihovu prepoznatljivost, produktivnost i inovativnost uz primjenu novih tehnologija i inovacija, pozicioniranje zadruga na tržištu radi postizanja boljih poslovnih rezultata te otvaranje novih radnih mjesta u zadrugama i zadržavanje postojećih.

Ukupna vrijednost Programa je 265.450,00 eura.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa su subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 3.000,00 eura, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 eura.

Prihvatljivi troškovi su:

Skupina A (intenzitet potpore 100%): ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga, nabava strojeva i opreme, poboljšanje i prilagodba poslovnog prostora,

SKUPINA B (intenzitet potpore 30%): priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvod te Znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta , upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, edukacija/stručno osposobljavanje, usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda i marketinške aktivnosti.

Rok prijave:  od 4. rujna do 3. listopada 2023. godine.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 3.10.2023. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2023. godinu

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Tekst poziva, popis potrebne dokumentacije te obrasce možete pronaći ovdje.

Skip to content