PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE ŠEĆERNE REPE ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2021. GODINE

PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE ŠEĆERNE REPE ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2021. GODINE

Na portalu esavjetovanja dostupan je novi Nacrt Izmjene i dopune Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine.

Cilj Izmjene i dopune Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine je omogućiti i onim proizvođačima šećerne repe koji nisu ostvarili pravo na potporu temeljem Programa za 2019. i 2020. godinu, a sijali su šećernu repu, da, ukoliko udovoljavaju uvjetima, ostvare pravo na potporu temeljem Programa u 2021. godini

Savjetovanje je otvoreno do 12. 5. 2021., a možete mu pristupiti OVDJE.