Redea
Natječaji

PROGRAM PODRŠKE REGIONALNOM RAZVOJU

Objavljeno 26.01.2022

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Program podrške regionalnom razvoju koji ima za cilj jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:
a) jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu (prema indeksu razvijenosti), osim JLS-a s područja otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koje su obuhvaćene posebnim programima

b) jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s područja otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koje su obuhvaćene posebnim programima

Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina. Prihvatljive građevine su: socijalna/društvena infrastruktura, javna infrastruktura, komunalna infrastruktura, zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, gospodarska infrastruktura. Točan popis prihvatljivih građevina nalazi se na stranicama od 7 do 9 Smjernica za podnositelje zahtjeva.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u provedbenom razdoblju (od 1. siječnja 2022. do 31.12.2023.), a odnose se na: trošak projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko isto nije jedini trošak projekta), trošak izvođenja radova, trošak usluga nadzora gradnje, trošak opremanja fiksnom opremom (ukoliko isto nije jedini trošak projekta) i trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Partnerstva i prihvatljivi partneri
Podnositelj zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere.

Partneri podnositelja zahtjeva mogu biti:

  • pravni subjekti čiji je osnivač podnositelj zahtjeva i u njegovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu,
  • druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi cilju Programa.

 Financijska alokacija
U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 600.000,00 kuna uključujući PDV.
Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Provedbeno razdoblje
Provedbeno razdoblje projekta prema Programu je razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2023. godine. Provedbu aktivnosti na projektu Korisnik treba započeti u 2022. godini.

Podnošenje zahtjeva
Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje projekta. Podnositelji podnose zahtjev za financiranje od 28. siječnja 2022. godine do najkasnije 28. veljače 2022. godine.

Više o samom pozivu i cjelokupnoj dokumentaciji možete vidjeti OVDJE.

Izvor: MRRFEU

Skip to content