Redea
Natječaji

PRILIKE ZA FINANCIRANJE PODUZETNIKA – NPOO

Objavljeno 24.11.2021

Europska komisija je u rujnu 2021. godine izvršila isplatu predujma Republici Hrvatskoj, iz Mehanizma oporavka i otpornosti u iznosu od 818,4 milijuna eura odnosno 6,14 milijardi kuna, što predstavlja najvišu pojedinačnu uplata EU sredstava u državni proračun od kad je Hrvatska članica Europske unije.

Provedbenom odlukom o odobrenju ocjene Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 6,3 milijarde eura, odnosno 47,5 milijarde kuna bespovratnih sredstava. Rok za provedbu svih reformi i investicija iz NPOO-a je 31. kolovoza 2026. godine. 

Prvi pozivi iz NPOO-a za poduzetnike očekuju se  početkom 2022. godine. Preporučamo svim poduzetnicima da razmotre svoje planove ulaganja, pročitaju i detaljnije poprate moguće prilike za financiranje te da budu spremni na vrijeme prijaviti projekte.

Prilike za financiranje poduzetnika: 

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Cilj: poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina utjecati na povećanu učinkovitost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta

Financirat će se projekti koji doprinose promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama, te dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija

Ukupna alokacija: 1.900.000.000 kn

Iznos bespovratnih sredstava: do 7.500.000 kn za MSP-ove po projektnom prijedlogu, odnosno do 35.000.000 kn za srednje kapitalizirana poduzeća

Digitalizacija

 a) Vaučeri za digitalizaciju

Cilj: jačanje kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije

Ukupna alokacija: 75.000.000 kn

Program vaučera za digitalizaciju obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, tj. kategorija usluga:

  • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina (do 75.000 kn po projektnom prijedlogu)
  • Vaučer za strategiju digitalne transformacije vještina (do 76.000 kn po projektnom prijedlogu)
  • Vaučer za digitalni marketing (maksimalni iznos vaučera za jedan projektni prijedlog iznosi 75.000 kn)
  • Vaučer za kibernetičku otpornost (do 110.000 kn po projektnom prijedlogu)
  • Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga (do 150.000 kn po projektnom prijedlogu)
  1. b) Bespovratne potpore za digitalizaciju

Cilj: podržati digitalnu transformaciju hrvatskih poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje

Financirat će se nabava opreme, softvera, edukacije zaposlenika, troškovi plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu i troškovi vanjskih davatelja usluga, uz dodatne režijske troškove i ostale izdatke poslovanja.

Ukupna alokacija: 206.000.000 kn

Iznos bespovratnih sredstava: do 750.000 kn po projektnom prijedlogu

Komercijalizacija inovacija

Cilj: potaknuti komercijalizaciju inovacijskih projekata za zrele projekte koji su blizu izlaska na tržište; povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima; povećati inovativni kapacitet MSP.

Financirat će se projekti koji će rezultirati lansiranjem novih proizvoda (roba ili usluga), pri čemu će poziv biti namijenjen MSP-ovima sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili više) koji su blizu lansiranja na tržište.

Ukupna alokacija: 380.000.000 kn

Iznos bespovratnih sredstava: od 760.000 kn do 5.320.000 kn po projektnom prijedlogu

Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Cilj: potaknuti rast novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u predkomercijalnoj fazi kroz podršku za razvoj proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije

Financirat će se projekti čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, TRL 5-8.

Ukupna alokacija: 141.700.000 kn

Iznos bespovratnih sredstava: do 1.000.000 kn po projektnom prijedlogu

NPOO predviđa i jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma:

  1. a) Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

Cilj: potpora razvoju turističke ponude i sadržaja te procesima u turističkom poslovanju prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa kod MSP i velikih poduzeća, uključujući ulaganja: u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva , ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih, zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata, povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, uz nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod MSP i velikih poduzeća

Ukupna alokacija: 1.020.000.000 kn

  1. b) Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za zelenu tranziciju malih iznajmljivača u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu

Cilj: podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta iznajmljivača te njihova transformacija u obiteljske i specijalizirane vrste malih hotela koji pružaju veću razinu kvalitete smještaja

Financirat će se ulaganja u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, povećanje standarda i kvalitete proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva kao i u opremu za postizanje i povećanje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata, na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, procese digitalizacije turističkog poslovanja kod mikro poduzeća

Ukupna alokacija: 50.000.000 kn

  1. c) Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje aktivnosti umrežavanja u klastere te istraživanja i razvoja u poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva

Cilj: uvođenje inovacija, istraživanje i razvoj u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva te razvoj turističkih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti

Financirat će se ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija kod malih, srednjih i velikih poduzeća u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma, uključujući i njihovo umrežavanje, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, ulaganja u prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima, istraživačkim centrima i sektorom visokog obrazovanja

Ukupna alokacija: 180.000.000 kn

Skip to content