Redea
Natječaji

POZIV NA ISKAZ INTERESA EOZJS (ENERGETSKA OBNOVA JAVNOG SEKTORA )

Objavljeno 02.12.2022

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je Poziv na iskaz interesa – prijava zgrada javnog sektora za energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći.

Predmet Poziva je iskaz interesa – prijava zgrada za energetsku obnovu zgrada javnog sektora kroz model ugovaranja energetske usluge sukladno Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine.

Poziv je namijenjen vlasnicima ili korisnicima postojećih zgrada ili kompleksa zgrada koji čine energetsku funkcionalnu cjelinu, koje nisu oštećene u potresu i nemaju konstruktivna oštećenja zbog drugog uzroka, koje su u vlasništvu javnog sektora i u kojima se obavlja društvena djelatnost.

Zgrade javnog sektora su one u kojima se obavlja društvena djelatnost i koje su u vlasništvu tijela državne vlasti i državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnih ustanova i ustanova koje obavljaju društvenu djelatnost, a osnovane su od strane Republike Hrvatske, JLP(R)S, vjerskih zajednica ili drugih javnih ustanova i ustanova čiji osnivači su također Republika Hrvatska, JLP(R)S ili vjerske zajednice.

Cilj Poziva je formirati bazu prihvatljivih zgrada javnog sektora za provedbu energetske obnove kroz model ugovaranja energetske usluge za koje će APN pripremati i pokretati postupke javne nabave za pružanje energetske usluge u svrhu provedbe integralne energetske obnove zgrada.

Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge biti će sufinancirana sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. za što je osigurana alokacija od 250.000.000,00 kuna.

Sufinancirati će se naknade za energetsku uslugu za razdoblje do završetka energetske obnove pri čemu ukupan iznos tih naknada ne smije biti veći od 40% ukupne naknade za energetsku uslugu.

Nakon završetka energetske obnove (razdoblje ostvarenja ušteda) naručitelj energetske usluge tijekom ugovornog razdoblja vlastitim sredstvima plaća ugovorenu mjesečnu naknadu za energetsku uslugu, koja iznosi 1/12 godišnje naknade za energetsku uslugu, a ne može biti veća od vrijednosti ugovorene godišnje zajamčene uštede.

Rok za podnošenje iskaza interesa APN-u, odnosno prijave zgrade s dokazima o prihvatljivosti Prijavitelja je do kraja dana 24. 12. 2022. godine.

Cjelokupna dokumentacija Poziva na iskaz interesa – prijavu zgrada javnog sektora za energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći dostupna je OVDJE.

Skip to content