Redea
Novosti

POTPORA PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA KOJI KORISTE POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE ZAŠTIĆENO KAO KULTURNO DOBRO

Objavljeno 31.08.2022

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o donošenju Programa potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro. U Republici Hrvatskoj se dio poljoprivredne proizvodnje odvija na područjima koja su zaštićena kao kulturno dobro, čime poljoprivreda dodatno doprinosi očuvanju kulturnog i povijesnog identiteta Republike Hrvatske, ali i baštini obveze daljnjeg očuvanja kulturnog dobra te postoji zakonska obveza primjene određenih propisanih i ograničavajućih proizvodnih praksi. Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara uređuju se vrste kulturnih dobara, uspostavljanje zaštite nad kulturnim dobrom, obveze i prava vlasnika kulturnih dobara, mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara, obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, financiranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara, kao i druga pitanja u svezi sa zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara.

Svrha Programa potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro je dodjela potpora kao kompenzacija za smanjenu dohodovnost zbog obveze poštivanja propisa o zaštiti kulture.

Prihvatljivi korisnici Programa su primarni poljoprivredni proizvođači vlasnici poljoprivrednih površina ili dijela poljoprivrednih površina za koje je izdano Rješenje temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Sredstva za provedbu Programa osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 kuna

Sredstva Programa predstavljaju izravnu pomoć poljoprivrednim proizvođačima, a dodjeljuju se u iznosu od najviše 7.500,00 kn po hektaru poljoprivrednog zemljišta za pripremu i obnovu poljoprivrednog zemljišta koje je Rješenjem utvrđeno kao kulturno dobro, do ukupnog iznosa od najviše 50.000,00 kn po korisniku.

Provedba Programa propisat će se Pravilnikom o provedbi Programa i Javnim pozivom za sufinanciranje primarnih poljoprivrednih proizvođača koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.

Skip to content