Redea
Natječaji

1. IZMJENA POZIVA “POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO”

Objavljeno 01.08.2022

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo” kojim će poduprijeti bržu prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima te utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.900.000.000,00 HRK (252.173.336,00 eura).

Iznos alokacije, najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi po grupama je sljedeći:

Grupa 1. Mala i srednja poduzeća:

 • iznos alokacije:                       760.000.000,00 HRK (100.869.334,39 eura)
 • najniži iznos potpore:            750.000,00 HRK (99.542,10 eura)
 • najviši iznos potpore:            7.500.000,00 HRK (995.421,06 eura)

Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća:

 • iznos alokacije:                       1.140.000.000,00 HRK (151.304.001,59 eura)
 • najniži iznos potpore:            2.000.000,00 HRK (265.445,62 eura)
 • najviši iznos potpore:            35.000.000,00 HRK (4.645.298,29 eura)

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :

 • početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2
 • ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje električne/toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora (sunca, vjetra, geotermalne)
 • provedba energetskog pregleda poduzeća za mala i srednja poduzeća
 • priprema tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija projekta

Objava 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo (Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01)

Prihvatljivi prijavitelji:

 • mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana privatna poduzeća
 • prihvatljivi razredi djelatnosti sada su: proizvodnja prehrambenih proizvoda, proizvodnja pića, proizvodnja tekstila, proizvodnja odjeće, prerada drva i proizvoda od drva i pluta, proizvodnja papira i proizvoda od papira, tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa, proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka, proizvodnja proizvoda od gume i plastike, proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, proizvodnja metala, proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme, proizvodnja strojeva i uređaja te proizvodnja namještaja
 • udio troškova energije u ukupnom prihodu većim ili jednakim od 2% u 2021. godini.

Razdoblje zaprimanja prijava: 1. rujna 2022. u 11 sati do 19. prosinca 2022. u 11 sati.

Način podnošenja projektnih prijedloga: isključivo putem sustava eNPOO

Natječajna dokumentacija:

 

Skip to content