Redea
Novosti

POJAŠNJENJE PRAVILA O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE ZA NEOBVEZNIKE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Objavljeno 17.02.2021

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. objavilo je dokument s pojašnjenjem primjene pojedinih odredbi Priloga 03 Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (dalje u tekstu: Pravila za NOJN), Pravila 05 Izvršavanje i upravljanje ugovorima, u verziji 7.0 Zajedničkih nacionalnih pravila.

U dokumentu su pojašnjenje odredbe.

-isključenje ponuditelja iz postupka nabave

– informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s uvjetima Poziva na dostavu ponuda

– Prijevod, uvez i ovjera dokumenata

– Pregled i ocjena ponuda

– Prigovor na postupak nabave

Više informacija o navedenom pogledajte ovdje.

Skip to content