Redea
Natječaji

POBOLJŠANJE MATERIJALNIH UVJETA U DJEČJIM VRTIĆIMA

Objavljeno 19.05.2022

Središnji državni ured za demografiju i mlade je 18. svibnja 2022. objavio  Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini.

Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ublažavanja postojećih regionalnih nejednakosti.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

– jedinice lokalne samouprave koji su osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića (čl.14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), i jedinice lokalne samouprave koji su vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a te koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine JLS-a.

PARTNERI PRIJAVITELJA mogu biti pravni subjekti čiji je osnivač Prijavitelj i u njegovom su većinskom vlasništvu kao i druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi ciljevima Programa

Poziv je otvoren od 18. svibnja do 17. lipnja 2022. godine, a jednom Prijavitelju može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 700.000,00 kuna s PDV-om.

Neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Najviši udjel Središnjeg državnog ureda u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti od 50% do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju (u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, Narodne novine 132/17):

Prijavitelj može dostaviti jednu prijavu na Poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Prihvatljivi su objekti dječjih vrtića čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na kojima se provode prihvatljive aktivnosti u provedbenom razdoblju.

Prihvatljivo razdoblje za provedbu aktivnosti je od 1. ožujka do 31. prosinca 2022.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:
• opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša i uređenje postojećih vanjskih terena (fiksnom opremom smatraju se fiksni moduli za dječja igrališta, fiksna oprema za sportske dvorane (švedske ljestve, zidovi za penjanje…).

NEPRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:
• izrada projektne dokumentacije,
• izgradnja/nastavak izgradnje ili nadogradnja objekata,
• sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekata ili dijela objekata,
• opremanje objekta mobilnim namještajem i opremom
• otkup zemljišta
• aktivnost koja ugrožava okoliš i potiče odbijanje određenih društvenih ili etničkih skupina.

Više informacija pogledajte OVDJE. 

Skip to content