Redea
Natječaji

OSNOVNA INFRASTRUKTURA JAVNOG NAVODNJAVANJA

Objavljeno 19.01.2022

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 18. siječnja 2022. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.1 „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 150.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore iznosi 150.000 €, a najviša vrijednost potpore iznosi 15.000.000 €.

Intenzitet potpore iznosi najviše 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi korisnici u ovom natječaju su jedinice područne (regionalne) samouprave.

Ugovornim odnosom jedinica područne (regionalne) samouprave i krajnjih korisnika (vlasnika ili drugih zakonitih posjednika poljoprivrednih zemljišta, čija se zemljišta navodnjavaju) mora se obuhvatiti minimalno 70% poljoprivrednih površina unutar obuhvata sustava javnog navodnjavanja, što se dokazuje predugovorima o priključenju na sustav javnog navodnjavanja.

Prihvatljivi projekti su projekti izgradnje cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično).

Prihvatljivi troškovi uključuju:

  1. MATERIJALNE TROŠKOVE: građevinske, obrtničke i instalaterske radove, geodetske radove, troškove priključenja sustava navodnjavanja na elektromagnetsku mrežu, troškove vezane uz informiranje i vidljivost kao i ostale materijalne troškove;
  2. NEMATERIJALNE TROŠKOVE: troškove nabave i razvoja računalnih softvera, licenci i patenata te ostale nematerijalne investicije
  3. OPĆE TROŠKOVE: troškove izrade projektne dokumentacije, studijske dokumentacije, konzultantskih usluga, arheoloških radova, provedbe mjera zaštite okoliša i sl.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 1. veljače 2022. godine od 12:00 sati do 28. veljače 2022. godine do 12:00 sati.

Više informacija o natječaju kao i njegove priloge možete vidjeti OVDJE.

 

Skip to content