Redea
Natječaji

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA – ePLANOVI

Objavljeno 19.06.2024

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva za izradu prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“, za što je osigurana alokacija od 11 milijuna eura, u okviru ulaganja C2.3.R3-I7 Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.

Ovim Pozivom potiče se izrada prostornih planova nove generacije čime će se olakšati, osuvremeniti, unificirati i digitalizirati procedure izrade prostornih planova u Hrvatskoj, omogućiti uspostava platformi i digitalnih infrastrukturnih servisa za unapređenje pružanja elektroničkih javnih usluga te smanjiti opterećenje građanima, poslovnim subjektima i investitorima.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu trajnog poziva, u unaprijed određenom roku, odnosno najkasnije do iskorištenja alokacije Poziva.

Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su:

 • jedinice lokalne samouprave;
 • Grad Zagreb

Prihvatljive aktivnosti su:

 • Izradu i donošenje prostornih planova lokalne razine i Grada Zagreba nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“, sukladno Zakonu o prostornom uređenju(Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23);
  • Prostorni plan uređenja grada odnosno općine
  • Generalni urbanistički plan
  • Urbanistički plan uređenja
 • Izradu izmjene i dopune prostornih planova lokalne razine i Grada Zagreba nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ sukladno Zakonu o prostornom uređenju(Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23);
  • Prostorni plan uređenja grada odnosno općine
  • Generalni urbanistički plan
  • Urbanistički plan uređenja
 • Transformaciju prostornih planova lokalne razine i Grada Zagreba putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ sukladno Zakonu o prostornom uređenju(Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23);
  • Prostorni plan uređenja grada odnosno općine
  • Generalni urbanistički plan
  • Urbanistički plan uređenja

Projektni prijedlog za prostorni plan užeg područja nije moguće podnijeti ukoliko nije podnesen projektni prijedlog za prostorni plan šireg područja iste razine.

Unošenje projektnih prijedloga putem sustava NPOO fondovieu biti će omogućeno od 15. siječnja 2024. godine dok će podnošenje projektnog prijedloga u sustavu NPOO fondovieu biti moguće od 01. veljače 2024. godine od 10:00 sati. 

Poziv se obustavlja u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga, u odnosu na raspoloživu alokaciju bespovratnih sredstava dosegne 150% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava Poziva.

Poziv se zatvara 30. lipnja 2024. godine u 16:00 sati ili iscrpljenjem financijske alokacije Poziva, ovisno što nastupi ranije.

Više o pozivu te kompletnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Prezentaciju elektroničkog sustava ePlanovi korisnici mogu pronaći na sljedećem linku: 2024_1_15_Elektronicki.sustav-ePlanovi


VAŽNO! PRODUŽENJE ROKA!

Ministarstvo  prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je 1. izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ ( Kod Poziva: NPOO.C2.3.R3-I7.01). Dokument s popisom izmjena, kao i nova važeća verzija Uputa za prijavitelje i Sažetka Poziva dostupni su za preuzimanje u sustavu NPOO fondovieu: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/93.

Odlukom ministra o 1. izmjeni Poziva i produljenju roka na dostavu projektnih prijedloga „Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“, kod Poziva: NPOO.C2.3.R3-I7.01 (KLASA: 983-01/23-02/67, URBROJ: 531-09-24-5 ) produžen je rok dostave projektnih prijedloga s 30. lipnja 2024. godine na 30. rujna 2024. do 16:00 sati.

Skip to content