Redea
Novosti

OBAVIJEST KORISNICIMA POTPORE ZA UREĐENJE SABIRALIŠTA MLIJEKA

Objavljeno 14.11.2022

Korisnici koji su ostvarili pravo na potporu iz Programa potpore za uređenje sabirališta mlijeka u skladu s Odlukom o odobrenju potpore i isplati predujma obavještavaju se da je krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za potporu 15. siječnja 2023. godine. Uz Zahtjev je potrebno dostaviti račune, dokaze o plaćanju računa i prateću dokumentaciju za prihvatljive aktivnosti provedene u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. listopada 2022. godine.

Više informacija možete vidjeti ovdje.

Skip to content