Redea
Novosti

NOVE VRSTE POTPORA KROZ MJERE 10 I 14

Objavljeno 18.06.2021

Na portalu eSavjetovanja dostupan je novi Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu. Ovim Prijedlogom uvode se nove vrste potpora u Mjeri 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene te Mjeri 14 Dobrobit životinja. ESavjetovanje je otvoreno do 11. lipnja 2021. godine.

Navedenim izmjenama i dopunama u Mjeru 10 uvodi se novi tip operacije:

  • 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama, a za tipove operacija;
  • 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti;
  • 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca;
  • 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira povećavaju se postojeći iznosi potpore.

U Mjeri 14 u tipu operacije 14.1.2. Dobrobit životinja u svinjogojstvu uvodi se potpora za Poboljšanu skrb u prasilištu te Smanjenje toplinskog stresa. U tipu operacije 14.1.4. Dobrobit životinja u kozarstvu i tipu operacije 14.1.5. Dobrobit životinja u ovčarstvu uvedeno je novo područje dobrobiti životinja Poboljšana hranidba te je uvedena diferencirana potpora za koze i ovce u proizvodnji mlijeka te mesa.

Zbog uvođenja navedenih novih vrsta potpora u mjeri 10 i 14 produljuje se rok za zaprimanje zahtjeva do 28. lipnja 2021. godine. Sukladno tome produljuje se rok za izmjene ili dopune već podnesenih jedinstvenih zahtjeva do 13. srpnja 2021. godine te rok za zakašnjele zahtjeve do 23. srpnja 2021. godine, kao i rok za dostavu potrebne dokumentacije u pojedinim mjerama.

Savjetovanje je otvoreno do 11.6.2021. i možete mu pristupiti OVDJE.

 

PRODULJUJE SE ROK ZA ZAPRIMANJE JEDINSTVENIH ZAHTJEVA DO 28. LIPNJA

 Zbog uvođenja novih vrsta potpora u IAKS mjerama 10 i 14 produljuje se rok za zaprimanje jedinstvenih zahtjeva do 28. lipnja 2021. godine. Sukladno tome produljuje se rok za izmjene ili dopune već podnesenih jedinstvenih zahtjeva do 13. srpnja 2021. te rok za zakašnjele zahtjeve do 23. srpnja 2021., kao i rok za dostavu potrebne dokumentacije u pojedinim mjerama.

Ovaj tjedan stupit će na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu, kojim se uvode nove vrste potpora u Mjeri 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene te Mjeri 14 Dobrobit životinja.

Navedenim izmjenama i dopunama u Mjeru 10 uvodi se novi tip operacije

10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama, a za tipove operacija 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca i 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira povećavaju se postojeći iznosi potpore.

U Mjeru 14 u tipu operacije 14.1.2. Dobrobit životinja u svinjogojstvu, kod kategorije životinja krmače i nazimice, uvodi se potpora za Poboljšanu skrb u prasilištu te Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zraka ili raspršivanjem vodom. Dodatno, u tipu operacije 14.1.4. Dobrobit životinja u kozarstvu i tipu operacije 14.1.5. Dobrobit životinja u ovčarstvu uvedeno je novo područje dobrobiti životinja Poboljšana hranidba te je uvedena diferencirana potpora za koze i ovce u proizvodnji mlijeka te mesa.

Povećani su iznosi potpore za pojedine zahtjeve dobrobiti životinja u svim tipovima operacija. Kod odbijene prasadi, tovnih svinja, brojlera i purana potpora će se izračunavati uvažavajući turnusni karakter proizvodnje. Također, u svim tipovima operacija koji u okviru područja dobrobiti Poboljšana hranidba imaju zahtjev izrade i provedbe plana hranidbe uvodi se obveza kombiniranja ovog područja dobrobiti sa najmanje jednim zahtjevom iz ostalih područja dobrobiti životinja.

Više informacija možete pogledati OVDJE.

 

Skip to content