Redea
Natječaji

SU/FINANCIRANJE PROJEKATA SMANJIVANJA POTROŠNJE TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA

Objavljeno 01.06.2023

Svrha Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za su/financiranje projekata smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova. Također, svrha ovog Poziva je i sufinanciranje zamjene nepokretnih rashladnih sustava za potrebe očuvanja kvalitete zaleđene ili svježe robe u hladnjačama.

Prihvatljivi korisnici su:

  1. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave JLP(R)S
  2. Tijela Državne uprave
  3. Javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S
  4. Trgovačka društva u javnom sektoru i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe-obrtnici izvan javnog sektora (koji odgovaraju određenim uvjetima-navedeno u Javnom pozivu)

Svaki prijavitelj može dostaviti više prijava za su/finaciranje pri čemu se jedna prijava može odnositi na zamjenu jednog rashladnog sustava. Ukupni raspoloživi iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 5.000.000,00 € koji se raspoređuje na sljedeći način:

  1. sredstva pomoći u visini do 3.000.000,00 € planirana su za projekte proračunskih korisnika koja će se po ovom Pozivu dodjeljivati sukladno članku 24. stavak 1. točka 1. podstavak 6. Pravilnika u udjelu do 100 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, a najviše do 110.000,00 € opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu
  2. sredstva subvencije u visini do 2.000.000,00 € planirana su za projekte trgovačkih društava u javnom sektoru i trgovačkih društava i drugih pravnih ili fizičkih osoba – obrtnika izvan javnog sektora sukladno Pravilniku u udjelu do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu i Programu dodjele de minimis potpora. Sredstva subvencije po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se za uređaje od 2,5 do 10 kW rashladnog učinka najviše u visini do 15.000,00 €, a za uređaje većeg rashladnog učinka najviše u visini do 40.000,00 € opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu.

Prihvatljivi i opravdani troškovi navedeni su u tekstu Javnog poziva, a Javni poziv i popis dokumentacije nalaze se ovdje.

Podnošenje prijava na Javni poziv započinje 1. lipnja 2023. godine u 9.00 sati, a rok za prijavu projekta završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

 

Skip to content