Redea
Natječaji

NEPOSREDNO FINANCIRANJE PROJEKATA SMANJIVANJA POTROŠNJE TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA U RH

Objavljeno 22.04.2022

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je Javni poziv za a neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj. Cilj poziva je doprinos smanjenju u i ukidanju tvari koje oštećuju ozon i fluoriranih stakleničkih plinova kako bi se olakšala tranzicija prema tehnologijama koje ovise o dopuštenim radnim tvarima s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja i niskim utjecajem na klimatske promjene. Dodatni učinci zamjene opreme su istovremeno povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje energije.

Ukupna raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 20.000.000,00 kn.

 Prihvatljivi prijavitelji su:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)
  • tijela državne uprave
  • javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S

 Prihvatljivi troškovi:

  • Izrada pripremne i projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni rashladnih sustava sukladno članku 5. stavku 1. točki 10. podtočki a) Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine” broj: 112/2017, 34/2018, 36/2019, 31/2020),
  • Nabava i ugradnja rashladnog sustava što uključuje demontažu postojećeg sustava te zbrinjavanje istog,
  • Stručni nadzor,
  • Zbrinjavanje zamijenjenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova,
  • Nastali u razdoblju od dana zaprimanja prijave, a završno 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora o neposrednom sufinanciranju.

Svaki prijavitelj može dostaviti Fondu više prijava za financiranje pri čemu se jedna prijava odnosi na zamjenu jednog rashladnog sustava.

Fond po ovom pozivu dodjeljuje sredstva u udjelu do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o programima, projektima i drugim sličnim aktivnostima od posebne važnosti za zaštitu zraka, ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, sve sukladno strateškim i planskim dokumentima Republike Hrvatske u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, a najviše do 1.200.000,00 kuna opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu.

Rok prijave

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda (22.04.2022.), a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Način podnošenja zahtjeva:

Prijava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se na adresu:

– Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb s naznakom „Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj” (JP ZO 4/2022)

– naziv i adresa prijavitelja

– sva dokumentacija dostavlja se u tiskanom obliku i na prijenosnom uređaju za pohranu podataka.

Više o samom pozivu i cjelokupnu dokumentaciju možete vidjeti OVDJE.

Skip to content