Redea
Natječaji

NATJEČAJ ZA POTICANJE RAZVOJA PAMETNIH I ODRŽIVIH RJEŠENJA I USLUGA

Objavljeno 01.12.2022

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja. Ovaj Natječaj je u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom 2020. – 2030. te doprinosi ostvarenju strateških ciljeva definiranih u sklopu razvojnih smjerova „održivo gospodarstvo i društvo“, „zelena i digitalna tranzicija“ i „ravnomjeran regionalni razvoj“.

Ukupna raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom natječaju iznose 20.000.000,00 kuna (2.654.456,17 eura).

Prihvatljivi prijavitelji su: jedinice lokalne samouprave.

Fond će po ovom natječaju dodjeljivati sredstva pomoći u iznosu do najviše 500.000,00 kuna (66.361,40 eura) po projektu odnosno:

– 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,

– 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,

– 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

U smislu ovog Natječaja, projekt može imati primjenu u jednom ili više područja:

  1. Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja: inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (s i bez električnog pogona), te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja.
  2. Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima.
  3. Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).

Prihvatljivi troškovi po ovom Natječaju su isključivo opravdani troškovi koji su neposredno vezani uz projekt i neophodni za ostvarenje projektnih ciljeva, nastali i plaćeni u razdoblju prihvatljivosti troškova. Porez na dodanu vrijednost (PDV) je opravdan trošak ukoliko nije povrativ.

Opravdani troškovi su:

– Troškovi nabave opreme, usluga i radova za implementaciju (uvođenje) sustava

i rješenja predviđenih projektom,

– Troškovi informiranja i vidljivosti projekta,

te ostali troškovi za koje ponuditelj obrazloži u ponudi da su neophodni za ostvarenje

ciljeva projekta.

Rok prijave:  od 1.prosinca 2022 do 31.siječnja 2023.

Način podnošenja zahtjeva:

Prijava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se sa cjelokupnom dokumentacijom na adresu:

– Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb s naznakom „„Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada” (JP ZO 6/2022)

Više o samom pozivu i cjelokupnu dokumentaciju možete vidjeti OVDJE

Skip to content