Redea
Novosti

NAJAVA POZIVA – POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO

Objavljeno 19.12.2023

Do kraja 2023. godine očekuje se objava Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Pozivom se potiču proizvodna ulaganja malih i srednjih poduzetnika te privatnih srednje kapitaliziranih poduzetnika pod uvjetom da im je utrošak energenata u odnosu na prihod veći od 2 % te da je riječ o ulaganju u prihvatljivi sektor.

Popis prihvatljivih sektora je:

10          Proizvodnja prehrambenih proizvoda

11          Proizvodnja pića

13          Proizvodnja tekstila

14          Proizvodnja odjeće

16          Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja

17          Proizvodnja papira i proizvoda od papira

18          Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

20          Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

21          Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i pripravaka

22          Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

23          Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

24          Proizvodnja metala

25          Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

28          Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

31          Proizvodnja namještaja

PRIHVATLJIVA ULAGANJA (primjeri): proizvodnja energije iz sunca i vjetra, dizalice topline zrak voda, kotlovi na čvrstu biomasu, oprema za ponovno korištenje sekundarnih sirovina i škarta koji nastaje u proizvodnom procesu i slično. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje; primjerice oprema i strojevi, zamjena elektromotora, uvođenje frekventnih pretvarača i slično.

FINANCIRANJE: minimalna potpora iznosi 70.000,00 EUR, a do 75 % ulaganja se financira iz bespovratnih sredstava (ovisno o lokaciji ulaganja i veličini poduzetnika).

ROK ZA PRIJAVU PROJEKATA: lipanj 2024.

Nacrt uputa za prijavitelje dostupan je na POVEZNICI.

Skip to content