Redea
Natječaji

NAGRADA ZA CIVILNO DRUŠTVO 2021. POSVEĆENA KLIMATSKOM DJELOVANJU

Objavljeno 28.04.2021

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) otvorio je prijave za Nagradu za civilno društvo 2021. Tema nagrade je klimatsko djelovanje, a EGSO će pobjednike birati među kreativnim i inovativnim inicijativama čiji je cilj promicanje pravednog prelaska na niskougljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene.

Prijaviti se mogu sve organizacije civilnog društva službeno registrirane u Europskoj uniji koje djeluju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini. Nagrada je otvorena i pojedincima koji borave u EU-u. Birat će se samo one inicijative i projekti koji se provode u EU-u.

Rok za prijavu je 30. lipnja 2021. u 10 sati (po briselskom vremenu).

Projekti mogu biti dovršeni ili još u tijeku. Planirani projekti koji do 30. lipnja 2021. nisu počeli s provedbom neće se uzimati u obzir.

Izabrat će se najviše pet dobitnika nagrade čija je ukupna vrijednost 50.000,00 eura. Svečanost dodjele nagrada vjerojatno će se održati tijekom plenarnog zasjedanja EGSO-a 8. i 9. prosinca 2021. u Bruxellesu, ovisno o zdravstvenoj situaciji.

VIŠE O TEMI OVOGODIŠNJE NAGRADE

EGSO je oduvijek bio odlučan zagovornik klimatskog djelovanja odozdo prema gore, stoga uvijek naglašava važnost lokalnih organizacija i pojedinaca u ostvarivanju prelaska na klimatsku neutralnost. Oni su ključni za poticanje promjena u normama i ponašanju i time ozelenjuju lokalna gospodarstva ili pokreću prelazak na društva s nultom neto stopom emisija na lokalnoj ili regionalnoj razini.

EGSO je u svojem radu u više navrata naglasio da uspjeh europskog zelenog plana kojim se EU obvezao na postizanje klimatske neutralnosti do 2050. ovisi o djelovanju i predanosti svih aktera. Europski klimatski pakt, jedna od ključnih inicijativa zelenog plana, mora se usredotočiti na poticanje ljudi da postanu dio rješenja, a ne problema, i osposobiti ih za promjenu sustava koji su nas doveli do ruba klimatske krize.

Nagrada za civilno društvo 2021. dodijelit će se iznimnim projektima i inicijativama čije djelovanje obuhvaća barem jednu od sljedećih aktivnosti:

 • promicanje punog uključivanja i/ili prihvaćanja civilnog društva u tranziciji prema klimatski neutralnom društvu;
 • promicanje sudjelovanja građana i građanki u raspravi o klimi;
 • osmišljavanje/provedba projekata koji nadahnjuju i promiču prijelaz na klimatski prihvatljiv način života za pojedince u njihovom lokalnom okruženju i na njihovim radnim mjestima, uključujući projekte poslodavaca ili radničkih organizacija;
 • promicanje osviještenosti o klimi među potrošačima ili poticanje promjena ponašanja i promjena društvenih normi u kontekstu klimatske krize;
 • osmišljavanje/provedba projekata koji zagovaraju aktivne klimatske politike na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini;
 • promicanje klimatske pravde u širem smislu, uzimajući u obzir ljudska prava i društvenu odgovornost poduzeća; poticanje klimatske osviještenosti među širom, raznolikijom i/ili ugroženom/marginaliziranom publikom; osiguravanje da nijedna skupina društva ne bude zapostavljena u tranziciji prema klimatski neutralnom gospodarstvu i društvu;
 • promicanje klimatskog obrazovanja u školama na svim razinama; osmišljavanje/provedba projekata koji podižu razinu svijesti djece i mladih o klimatskim promjenama i rješenjima za njih;
 • podizanje razine svijesti o utjecaju klimatskih promjena i promicanje mjera kojima je cilj povećanje otpornosti na klimatske promjene i prilagodba njima;
 • promicanje uključenosti civilnog društva u provedbu klimatskih politika na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini;
 • poticanje aktivnog građanstva i osnaživanja kroz sudjelovanje u projektima koji promiču pravednu tranziciju i stvaraju nove građanske interakcije koje vode ka klimatski neutralnom gospodarstvu;
 • promicanje aktivnog angažmana mladih u predlaganju i provedbi klimatskih rješenja, kao i osnaživanje mladih da se uključe u procese donošenja odluka o klimatskim i okolišnim politikama na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini.

Za nagradu se ne mogu prijaviti književne ili znanstvene publikacije bilo koje vrste i o bilo kakvoj potpori, audiovizualni proizvodi te nijedna vrsta umjetničkih djela.

Cjelokupan opis uvjeta i internetski obrazac za prijavu dostupni su na internetskoj stranici: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/

 

Izvor: Europska komisija – predstavništvo u Hrvatskoj

Skip to content