Redea
Natječaji

NACIONALNO SUFINANCIRANJE PROJEKATA STANDARDNIH DJELOVANJA U OKVIRU LIFE NATJEČAJA ZA 2022. GODINU

Objavljeno 20.06.2022

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2022. godini.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje iz Programa LIFE za 2022. godinu sufinancirati u visini do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika LIFE programa: trgovačka društva i druge pravne osobe, jedinice lokalne i područne samouprave te tijela državne uprave, organizacije civilnog društva (udruge), kao i ostali proračunski te izvanproračunski korisnici.

Nacionalno sufinanciranje ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva, a dodjeljivat će se kao subvencije, pomoći ili donacije.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Pozivu  je 10.000.000,00 kn.

Rok za prijavu: do 13. rujna 2022.

Način prijave: prijava se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte.

Više informacija i sam Poziv možete naći ovdje.

Skip to content