NACIONALNI SUSTAV KVALITETE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

NACIONALNI SUSTAV KVALITETE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Na portalu e-Savjetovanja dostupan je Prijedlog pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

  • sadržaj Zahtjeva za priznavanje oznake „Naše domaće“
  • sadržaj Specifikacije proizvoda
  • postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom
  • sadržaj Potvrde o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom
  • odredbe vezane za ovlašćivanje kontrolnih tijela i obveze ovlaštenih kontrolnih tijela
  • izgled i način korištenja znaka “Naše domaće”  i
  • vođenje evidencije korisnika oznake “Naše domaće”.

Savjetovanje je otvoreno do 18. 6. 2019. godine.