Redea
Natječaji

NACIONALNA NAGRADA ZA OKOLIŠ ZA 2022. GODINU – GREEN PRIX

Objavljeno 12.04.2022

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Natječaj za dodjelu Nacionalne nagrade za okoliš za 2022. godinu – Green Prix.

Kategorije za koje glasuje Povjerenstvo:

1)      Zelena kampanja

Nagrađuje se najbolja kampanja kojom se promiču klimatski ciljevi i koja je provedena u razdoblju od 2021. do 2022. godine.

2)      Zelena inovacija

Nagrađuje se najbolja inovacija iz 2021./2022. godine koja doprinosi klimatskim ciljevima, odnosno smanjenju emisija stakleničkih plinova i prilagodbi klimatskim promjenama.

3)      Dekarboniziraj zajednicu

Nagrađuju se fizičke i pravne osobe koje su svojom aktivnošću doprinijele postizanju klimatskih ciljeva u široj zajednici u razdoblju od 2021. do 2022. godine

4)      Lokalna i područna samouprava kao pokretači zelenih promjena

Nagrađuju se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje su svojom aktivnošću i projektima ostvarile najveći korak u provedbi klimatskih ciljeva na svom području u  razdoblju od 2021. do 2022. godine.

5)      Obrazovanje za klimatsku budućnost

Nagrađuju se projekti i aktivnosti provedene unutar odgojno–obrazovnih ustanova na temu klimatskih promjena a provedeni su ili se provode u razdoblju od 2021. do 2022. godine.

6) Green lider

Za ovu kategoriju glasuju građani online za predložene lidere: Mario Romulić, Vjeran Piršić, Biljana Borzan, Simon Thomas, Karlo Vulin, Tea Blažević, Ivana Krstulović Baković, Ivana Bašić, Davor Bruketa.

Prijava je online, a rok za prijavu (kategorije 1-5) te za glasovanje (kategorija 6) je do 2. svibnja 2021.

Svečana dodjela nagrada i priznanja održat će se 2. lipnja 2022., na festivalu Greencajt u Zagrebu uoči Svjetskog dana zaštite okoliša 5. lipnja, koji se ove godine obilježava pod motom „Samo jedna Zemlja“.

Više o kategorijama, načinu prijave i glasovanju možete vidjeti OVDJE.

 

Skip to content