Redea
Novosti

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA DODIJELILA MILIJUN KUNA POTPORE PODUZETNICIMA

Objavljeno 27.10.2021

Međimurska županija objavila je 1. rujna 2021. godine javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva u Međimurskoj županiji. Ovo je treća godina provedbe Programa koji se svake godine modificira i prilagođava poduzetnicima kao i trenutnoj gospodarskoj situaciji.

Na taj način Međimurska županija nastavlja s izdvajanjem sredstava za razvoj i unapređenje poduzetništva, posebice za mikro i male poduzetnike, koji čine 98% ukupnog broja poduzetnika, ali i za obrtnike i poljoprivrednike. Cilj programa je poticanje razvoja poduzetništva i obrtništva, očuvanje radnih mjesta kao i povećanje broja zaposlenih te stvaranje povoljnog gospodarskog okruženja za poduzetništvo Međimurske županije.

„Ovaj Program namijenjen je prvenstveno mikro i malim poduzetnicima s područja Međimurja kojima se dodjeljuju potpore male vrijednosti s ciljem pomoći i rasterećenja privatnog sektora na području naše županije te stvaranja povoljnijeg gospodarskog okruženja“, istaknuo je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Darko Radanović, koji je ujedno i predsjednik Povjerenstva za provedbu Programa.

Program je razvojno usmjeren s ciljem podrške privatnom sektoru na način da se potaknu investicije i olakša unapređenje poslovanja gospodarstvenicima. Poduzetnici su se mogli prijaviti za dvije vrste ulaganja:  ulaganje u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti i ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije. Kroz Program su se sufinancirali troškovi nabave novih i rabljenih strojeva, opreme ili alata, računalne opreme, informatičkih programa i sustava kao i troškovi izrade prototipa te provjere i zaštite formalnog intelektualnog vlasništva.

Javni poziv bio je pripremljen u suradnji s Tehnološko-inovacijskim centrom Međimurje i Javnom ustanovom za razvoj Međimurske županije REDEA-om. Voditeljica Odjela za pripremu i provedbu projekata iz područja gospodarstva REDEA-e, Maša Tomašić, objasnila je kako se Javni poziv svake godine pokušava prilagoditi potrebama poduzetnika „Sredstva su se dodjeljivala prema rasporedu zaprimljenih prijava, a nakon što je iskorišten ukupni raspoloživi iznos potpore daljnje prijave nisu ulazile u ocjenjivanje“, rekla je Tomašić.

Da je Međimurska županija usmjerena na gospodarstvo i obrazovanje posebice na podršku mikro i malim poduzetnicima, rekao je zamjenik župana Međimurske županije, Josip Grivec, pritom naglasivši važnost ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije.

Potpore je ove godine dobilo 98 poduzetnika od 140 prijavljenih za sufinanciranje troškova već izvršenih investicija. Potpore su odobrene u maksimalnom iznosu do 15.000,00 kuna bespovratnih sredstava po pojedinom korisniku.

Izvor: Međimurska županija

Skip to content