Redea
Natječaji

LIFE PROGRAM – PRIJELAZ NA ČISTU ENERGIJU

Objavljeno 16.11.2021

U sklopu programa LIFE (LIFE-2021-CET) otvoreni su pozivi namijenjeni prijelazu na čistu energiju. Financijska podrška je u 95 % sufinanciranja Europske komisije. Korisnici se mogu prijaviti unutar 18 tema.

Projektni prijedlozi koji će se financirati podupiru planove i strategije za prijelaz na čistu energiju u općinama i regijama, potiču primjenu održive energije kroz cijeli lanac vrijednosti u području industrije i usluga, stvaraju uvjete za globalno poboljšanje pametne pripremljenosti europskih zgrada, pružaju potporu razvoju projekata koji promoviraju ulaganja u održivu energiju, adresiraju intervencije vezane za izgradnju u ranjivim područjima i olakšavaju implementaciju rješenja industrijalizirane duboke obnove.

 Prilikom prijave projekta važno je voditi računa kod sljedećih pitanja:

  • Kada planirate predati svoj projektni prijedlog? Rok za predaju je nepromjenjiv! Prijedlog predajte najmanje dva dana prije 12. siječnja 2022. (17:00 sati CET). Uočite li grešku nakon predaje, podneseni prijedlog možete mijenjati sve do isteka roka.
  • Je li Vaš prijedlog potpun? Morate ispuniti sve sekcije prijavnog obrasca! To znači administrativne forme i sažeti proračun (Dio A), tehnički opis projekta (Dio B) te pokazatelje učinka (Dio C). Postoje i obavezni aneksi poput detaljne tablice proračuna te podataka o sudionicima. Samo za temu LIFE-2021-CET-PDA morate uključiti i tablicu ulaganja. Aneks pisma podrške je neobavezan.
  • Jeste li za svoj prijedlog pronašli dovoljan broj partnera? Morate uključiti najmanje tri prijavitelja iz tri različite prihvatljive zemlje. Međutim, postoje iznimke za prijavu s jednim prijaviteljem iz prihvatljive zemlje za nekoliko tema (BUILDSKILLS, PDA, HOMERENO). Zato uvijek pažljivo provjerite dokument Poziva za uvjete prihvatljivosti prijedloga!
  • Koliko stranica ima vaš prijedlog? Provjerite ograničenje stranica za vaš prijedlog, koje je propisano na drugoj stranici obrasca za prijavu. Za LIFE-2021-CET prijedloge je ograničenje do 70 stranica. Vodite računa i o tome da sve upute morate ostaviti u obrascu. Uklanjanje uputa može učiniti vaš prijedlog neispravnim. Zapamtite: premašite li ograničenje stranica, sve dodatne stranice bit će izostavljene.
  • Je li vaš prijedlog čitljiv, pristupačan i može li se isprintati? Prijedlozi moraju biti napisani u fontu ARIAL, a minimalna dozvoljena veličina fonta je 9. Za korištenje fontova, margina i drugo o formatiranju stranice, pročitajte upute uključene u stranicu 2 obrasca za prijavu.

Upute i pitanja možete provjeriti na stranici FAQ o dostavi prijedloga za Poziv LIFE-2021-CET.

Svakako pogledajte i vodič LIFE PROGRAM koji će uveliko pomoći kod pripreme projektnog prijedloga.

Sve informacije o Pozivu za dostavu prijedloga za LIFE Prijelaz na čistu energiju pronađite na CINEA-inoj stranici.

Izvor: LIFE PROGRAM HRVATSKA

Skip to content