Redea
Natječaji

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU

Objavljeno 07.09.2023

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2024. godinu koji obuhvaća niz područja na koja se mogu prijaviti programi:

  • ustanova u kulturi,
  • umjetničkih organizacija,
  • umjetnika, udruga,
  • drugih fizičkih i pravnih osoba te
  • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prioriteti i ciljevi svakog pojedinog kulturnog i umjetničkog područja definirani su u Uputama za prijavitelje dostupnih OVDJE.

Prijave programa za predlaganje javnih potreba za 2024. podnose se u razdoblju od 4. 9. do 5. 10. 2023. do 17 sati.

Iznimno od prethodno navedenog roka, prijave programa koji se odnose na područja zaštite i očuvanja kopnene i podvodne arheološke baštine, nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara podnose se u razdoblju od 2. 10. do 3. 11. 2023. do 17 sati.

Prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju prijavljuju se u 2 roka: od 4. 9. do 5. 10. 2023. te od 15. 4. do 16. 5. 2024. do 17 sati.

Prijave se podnose elektroničkim putem na https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica .

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći OVDJE.

Skip to content