Redea
Natječaji

NEPOSREDNO SU/FINANCIRANJE UKLANJANJA OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ

Objavljeno 24.02.2022

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno su/financiranje UKLANJANJA OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ (tzv. “divlja odlagališta”). 

Ukupna raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 30.500.000,00 kn, od čega je:

  • 15.000.000,00 kn predviđeno za projekte koji se provode sukladno  Zaključku,
  • 15.500.000,00 kn predviđeno za projekte koji se provode sukladno točkama 1., 2. i 3.

Prijavitelji, odnosno, isključivo jedinice lokalne samouprave navedene u Zaključku mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu u iznosu do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 3.000.000,00 kn po jednoj prijavi, uz priloženu ovjerenu Izjavu (Obrazac 3.) da se lokacija „divljeg odlagališta” nalazi na području naseljenom pripadnicima romske nacionalne manjine, odnosno u njegovoj blizini.

Za sve ostale jedinice lokalne samouprave na području Republike Hrvatske dodjeljivat će se sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (,,Narodne novine” broj 18109, 42112, 73113, 29114, 155114, 132121) u udjelu:

  1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi RH i u prvoj skupini otoka,
  2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje,
  3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima RH.

Prijavitelji mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu sukladno postotnim udjelima navedenim u točkama 1., 2. i 3. , odnosno najviše do 800.000,00 kn.

 Prihvatljivi i opravdani troškovi:

– Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš sa čestica u vlasništvu jedinica lokalne samouprave ili u vlasništvu RH s troškovnikom radova, izrađen od ovlaštenika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša koji MORA OBAVEZNO sadržavati i mjere sprječavanja ponovnog odlaganja otpada na očišćenim lokacijama (npr. tabla sa zabranom odlaganja, ograda, jarak, video-nadzor. nadzor komunalnog redara ili sl.).

– Geodetska snimka lokacija/e, ako se izrađuje,

– Radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju te oprema i radovi na uspostavi mjera sprječavanja ponovnog odlaganja otpada na očišćenim lokacijama,

– Stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš.

Rok prijave

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda (24.02.2022.), a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Način podnošenja zahtjeva:

Prijava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se na adresu:

– Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb s naznakom „Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš” (JP ZO 1/2022)

Više o samom pozivu i cjelokupnu dokumentaciju možete vidjeti OVDJE

 

Skip to content