Redea
Natječaji

JAVNI POZIV ZA IZGRADNJU I/ILI OPREMANJE POSTROJENJA ZA SORTIRANJE OTPADA

Objavljeno 07.02.2024
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnom papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (ref. br. NPOO.C1.3.R2-11.05)
Predmet ovog Poziva je poticanje uspostave novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala dodjelom bespovratnih sredstava iz NPOO-a. Nova postrojenja moraju biti ekonomski opravdana i održiva, tj. izgrađena i/ili opremljena postrojenja mogu ostvariti pozitivnu ili nultu operativnu dobit tijekom ekonomskog trajanja ulaganja.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz NPOO-a u okviru ovog Poziva je 9.000.000 EUR.
Raspoloživa sredstva po prijavitelju:
• najniži iznos 133.000,00 EUR
• najviši iznos 4.000.000,00 EUR
Predviđeni intenzitet potpore iznosi maksimalno 70% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) i Grad Zagreb koja prijavljuje projekt izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada. Ukoliko će više JLS-ova sporazumno (udruženjem) osigurati zajedničko provođenje ove mjere gospodarenja otpadom, u sklopu projektnog prijedloga dostavlja se Sporazum između JLS-ova koje će izgraditi i koristiti postrojenje za sortiranje te u njemu određuju JLS koja će imati svojstvo Prijavitelja, odnosno Korisnika u okviru ovog Poziva.
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: izrada projektno-tehničke dokumentacije, priprema i provedba javne nabave, građenje, opremanje, priključenje na komunalnu infrastrukturu, osiguranje pristupne ceste, projektantski nadzor, stručni nadzor građenja, koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova,  poslovi upravljanja projektom gradnje prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, br. 78/15, 118/18 i 110/19), ukoliko projekt podliježe toj obvezi, informiranje i vidljivost projekta te upravljanje projektom.
Rokovi za dostavu projektnih prijedloga: od 19. veljače 2024. od 9.00h do 10. travnja 2024. do 12.00h.
Cjelokupna dokumentacija poziva dostupna je na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/97
Skip to content