Redea
Natječaji

JAVNI POZIV ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJEM U REGIONALNIM LANCIMA VRIJEDNOSTI SJEVERNE HRVATSKE

Objavljeno 03.03.2022

Nakon donošenja planova za industrijsku tranziciju slijedi mapiranje dionika regionalnih lanaca vrijednosti kroz raspisivanje javnih poziva za iskazivanje interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti.

Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poduzetnike koji svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama u okviru regionalnih lanaca vrijednosti.

Vizija i misija regionalnih lanaca vrijednosti bit će definirani zajedničkom Deklaracijom o suradnji koju će potpisati dionici mapirani u okviru svakog regionalnog lanca vrijednosti.

Koordinacijsko vijeće, radni tim i Leadership grupe Sjeverne Hrvatske, koji su oformljeni u procesu izrade plana za industrijsku tranziciju, nastavit će sa svojim radom kroz strateške forume za regionalne lance vrijednosti (RLV forumi), čime će se omogućiti kontinuirani proces poduzetničkog otkrivanja i učinkovito upravljanje industrijskom tranzicijom.

U okviru RLV foruma, uz podršku MRRFEU-a, izradit će se akcijski planovi za razvoj/unaprjeđenje RLV-ova kojima će se definirati prioritetna područja ulaganja i identificirati indikativne misije i teme za istraživanje i razvoj, poslovna, istraživačka i tehnološka infrastruktura, ključne tehnologije te pametne vještine potrebne za industrijsku tranziciju. Temeljem izrađenih akcijskih planova, Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. dobit će inpute za izradu ciljanih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava kojim će se dati podrška dionicima regionalnih lanaca vrijednosti u procesu industrijske tranzicije.

Lanci vrijednosti koji imaju najveći potencijal za rast u Sjevernoj Hrvatskoj su: 

  • RLV Pametna industrija Sjeverne Hrvatske
  • RLV Proizvodnja vozila Sjeverne Hrvatske
  • RLV Zdravstvena industrija Sjeverne Hrvatske
  • RLV Zeleni rast Sjeverne Hrvatske
  • RLV Uslužni sektor visoke dodane vrijednosti Sjeverne Hrvatske.

Više o industrijskoj tranziciji u Sjevernoj Hrvatskoj općenito možete pronaći u Planu za industrijsku tranziciju (PIT) Sjeverne Hrvatske dostupnom na mrežnoj stranici https://razvoj.gov.hr/.

Uključite se na vrijeme i postanite su-kreator politika za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske!

DOPUNA!

Kako bi olakšali prijavu na Javni poziv, Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativne online radionice.

Za područje Sjeverne Hrvatske, radionica će biti održana u petak, 4. ožujka 2022. godine od 10.00 do 11.30 sati (dnevni red).

Prijaviti se možete na poveznici.

 

Skip to content