Redea
Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“

Objavljeno 14.11.2022

Međimurska županija je na svojim službenim stranicama objavila Javni natječaj za prodaju zemljišta na području poduzetničke zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“. Međimurska županija prodaje nekretnine na području poduzetničke zone „Poslovni park Međimurje” radi izgradnje gospodarskih objekata i obavljanja poduzetničkih djelatnosti i to: katastarska općina Čakovec (ukupno tri katastarske čestice), katastarska općina Pribislavec (ukupno devet katastarskih čestica) . Predmetne nekretnine nalaze se u istočnoj industrijskoj zoni grada Čakovca i zapadnom dijelu Općine Pribislavec.

Pisane ponude s prilozima se podnose u zatvorenoj omotnici u pisarnicu Međimurske županije ili putem pošte na adresu: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, te je na prednjoj strani omotnice potrebno napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz naznaku „PONUDA ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE ČAKOVEC POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ – NE OTVARATI“.

Rok unutar kojeg će zainteresirane fizičke i pravne osobe moći dati svoju ponudu na javni natječaj traje od 11.11.2022. godine do 10.03.2023. godine.

Više informacija možete vidjeti ovdje.

Skip to content