Redea
Novosti

JAVNE KONZULTACIJE: PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV 2021.-2027.

Objavljeno 03.02.2021

Program transnacionalne suradnje Dunav 2021. – 2027. u teritorijalnom smislu obuhvaća 14 država sudionica od kojih je 9 država članica EU (Austrija, Bugarska, Češka, Hrvatska, Mađarska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija te Njemačka sa svoje dvije pokrajine (Baden Württemberg i Bavarska)), 3 IPA države (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija) i 2 ENI države (Moldavija cijelim svom teritorijem i Ukrajina s četiri regije). Upravljačko tijelo Programa smješteno je u Budimpešti, Mađarska.

Proces izrade Programa te uspostave sustava za njegovo upravljanje započeo je u svibnju 2019. godine uspostavom Programskog odbora sastavljenog od predstavnika svih država sudionica. Programski odbor pripremio je glavne dijelove sadržaja programa, u skladu s pravilima i procedurama koje propisuje zakonodavni okvir Europske unije za razdoblje 2021.-2027.

Ovim putem vas pozivamo da doprinesete nacrtu programa suradnje ispunjavanjem on-line upitnika kojem možete pristupiti putem sljedeće poveznice:

http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/dtp-post-2020-form/invitation-to-stakeholders-consultation.

Kako su informacije sadržane u upitniku sažete, s ciljem što boljeg razumijevanja trenutne procedure i sadržaja nacrta programa, molimo preuzmite i konzultirajte nacrt programa suradnje te druge korisne dokumente koji su dostupni na početku ovog upitnika.

Program se bavi širokim spektrom različitih tema, stoga molimo da označite na početku upitnika svoje područje djelovanja i odgovarate samo na dijelove unutar vaše nadležnosti.

Rok za ispunjavanje upitnika je petak, 19. veljače 2021. godine.

Izvor: strukturnifondovi.hr

Skip to content