Redea
Natječaji

JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA ZA PROMOCIJU STEM-A

Objavljeno 21.05.2024

Otvoren je Poziv „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“ u okviru kojeg će se financirati projekti koji će doprinijeti jačanju kapaciteta OCD-a za popularizaciju STEM-a među djecom i učenicima s ciljem socijalnog uključivanja u kontekstu obrazovnog sektora.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge i zaklade koje djeluju sukladno Zakonu o udrugama (NN br. 106/18, 98/19, 151/22), a za koje iz Statuta proizlazi područje djelovanja povezano s obrazovanjem, znanosti, istraživanjem ili tehničkom kulturom.

Partnerstvo je obavezno i ono se obavezno sastoji od sljedećih pravnih subjekata:

  • visoko učilište iz STEM područja upisano u Upisnik visokih učilišta koje vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i/ili znanstveni institut iz STEM područja i
  • ustanova koja djeluje u području predškolskog i/ili osnovnoškolskog i/ili srednjoškolskog odgoja i obrazovanja

Osim navedenog obveznog partnerstva, Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt u Partnerstvu s drugim pravnim osobama.

Partner mora biti jedan od sljedećih pravnih subjekata:

  • organizacije civilnoga društva sa sljedećim statusom: udruga, zaklada, pravna osoba vjerske zajednice, umjetnička organizacija)
  • ustanove
  • regionalne i lokalne razvojne agencije
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 100.000,00 EUR, a najviši 300.000,00 EUR.

Poziv je otvoren od  20. 5. 2024. do 4. 7. 2024.

Razdoblje provedbe projekta može trajati najmanje 24 mjeseca, a najviše 36 mjeseci.

Više informacija o Pozivu možete pronaći OVDJE.

Skip to content