Redea
Natječaji

IZMJENE U PROIZVODNO VEZANIM POTPORAMA I POTPORAMA ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE

Objavljeno 08.02.2021

Ministarstvo poljoprivrede je temeljem analize dosadašnje provedbe programa i provedenog savjetovanja s javnošću predložilo izmjene uvjeta prihvatljivosti za postojeće proizvodno vezane potpore (PVP) iz Programa izravnih plaćanja i Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi, a koji će se primjenjivati na zahtjeve za 2021. godinu.

Izmjene u proizvodno vezanim potporama:

 1. PVP krave u proizvodnji mlijeka – dosadašnji uvjet prihvatljivosti minimalne isporuke mlijeka od 3.500 litara po grlu  povećava se na 4.310 kilograma po grlu.
 2. PVP za tov junadi – produljuje se uvjet minimalnog obveznog trajanja tova junadi sa dosadašnjih 120 dana na 180 dana za ženska  i 250 dana za muška grla.
 3. PVP za krave dojilje – uvodi se kriterij obvezno evidentiranog teljenja u razdoblju od 18 mjeseci prije krajnjeg roka za zakašnjele zahtjeve.
 4. PVP za ovce i koze – povećava se indeks janjenja/jarenja sa 0,6 na 0,8 janjeta, odnosno jareta.
 5. PVP za povrće – smanjuje se obuhvat prihvatljivih vrsta povrća na tradicionalne povrtne vrste te poljoprivrednik mora ostvariti minimalnu proizvodnju povrća, za svaku prihvatljivu povrtnu vrstu.
 6. PVP za voće – smanjuje se obuhvat prihvatljivih vrsta voća na tradicionalne voćne vrste te poljoprivrednik mora ostvariti minimalnu proizvodnju voća za svaku prihvatljivu voćnu vrstu.
 7. PVP za šećernu repu – uveden je minimalni urod od 50 t/ha. Također, korisnik mora imati policu osiguranja za proizvodnju šećerne repe.
 8. PVP za krmne proteinske usjeve – najmanje 2 uvjetna grla po hektaru primjenjuje se na sve površine pod krmnim proteinskim usjevima.

Izmjene u Programu državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi:

 1. Kod potpore za uzgoj rasplodnih krmača uvedeno je praćenje prometa svinja po krmači te se potpora dodjeljuje za krmače za koje je evidentirano najmanje 15 svinja u prometu po krmači.
 2. Potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja preimenuje se u potporu za očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog biljate se dodjeljuje za površine na kojima se uzgajaju sorte koje se nalaze na popisu domaćih i udomaćenih sorti Sortne liste RH.
 3. Povećanje jediničnog iznosa potpore za duhan tipa Virginia sa 5,25 na 6,25 kuna/kg.

Više informacija o ovim izmjenama možete vidjeti OVDJE.

Skip to content