Redea
Natječaji

INICIJALNE RANG LISTE ZA TIPOVE OPERACIJA 8.5.1. I 8.6.1.

Objavljeno 20.10.2022

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je inicijalnu rang listu za 4. natječaj iz tipa operacije 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ i za 3. natječaj iz tipa operacije 8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“.

Inicijalne rang liste objavljene su isključivo radi informiranja javnosti i korisnika te one ni na koji način ne određuju konačan redoslijed zahtjeva za potporu korisnika, s obzirom na to da u postupku administrativne kontrole može doći do smanjenja broja bodova ili odbijanja zahtjeva za potporu.

Više informacija možete vidjeti OVDJE, a popis objavljenih inicijalnih rang lista OVDJE.

Skip to content