Redea
Novosti

INICIJALNE RANG LISTE U SEKTORU POLJOPRIVREDE (TIPOVI OPERACIJE 4.1.1. I 4.1.2.)

Objavljeno 01.09.2022

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje inicijalne rang liste za slijedeće natječaje:

APPRRR napominje da se inicijalne-rang liste objavljuju isključivo radi informiranja javnosti i korisnika te da one ni na koji način ne određuju konačan redoslijed zahtjeva za potporu korisnika, s obzirom na to da u postupku administrativne kontrole može doći do umanjenja deklariranog broja bodova ili odbijanja zahtjeva za potporu, što rezultira pomicanjem redoslijeda zahtjeva za potporu korisnika na rang listi tako da se zahtjevi za potporu korisnika koji su trenutno ispod crte mogu pojaviti iznad i obratno.

Nakon provedene administrativne kontrole zahtjeva za potporu koji se nalaze iznad praga dostatnih sredstava potpore, završetka postupka odlučivanja o žalbama i prihvaćanja izdanih akata te nakon sklapanja svih ugovora o financiranju s korisnicima čiji se zahtjevi za potporu nalaze iznad praga dostatnih sredstava javne potpore, kreira se konačna rang-lista koju Agencija za plaćanja objavljuje na ovim mrežnim stranicama.

Više informacija o inicijalima rang listama možete vidjeti OVDJE.

Skip to content