Redea
Novosti

HRVATSKI PROGRAM DRŽAVNIH POTPORA VRIJEDAN OKO 202 MILIJUNA EURA

Objavljeno 14.01.2021

Europska komisija odobrila je 11. siječnja 2021. godine hrvatski program državnih potpora vrijednih oko 202 milijuna eura za potporu poduzećima koji djeluju u sportskom i turističkom sektoru, a koja su pogođena korona virusom.

Potpora će se dodijeliti u obliku jamstva za nove zajmove za obrtni kapital i ulaganja i subvencioniranih kamatnih stopa za zajmove.

Potpora će biti odobrena najkasnije do 30. lipnja 2021. godine, i to samo poduzećima koja se 31. prosinca 2019. nisu smatrala poduzećima u teškoćama, uz iznimku mikropoduzeća i malih poduzeća koja su prihvatljiva čak i ako su 31. prosinca 2019. već bila u teškoćama.

Komisija je donijela Privremeni okvir kojim se državama članicama omogućuje da iskoriste punu fleksibilnost predviđenu pravilima o državnim potporama. Privremenim okvirom predviđeno je da države članice mogu dodijeliti sljedeće vrste potpore:

 • izravna bespovratna sredstva, dokapitalizacije, selektivne porezne olakšice i predujmovi
 • državna jamstva za kreditiranje poduzeća
 • subvencionirano financiranje poduzeća zajmovima javnog sektora (nadređeni i podređeni dug)
 • zaštitne mjere za banke koje preusmjeravaju državne potpore realnom gospodarstvu
 • javno kratkoročno osiguranje izvoznih kredita
 • potpora za istraživanje i razvoj u području koronavirusa
 • potpora za izgradnju i nadogradnju objekata za testiranje
 • potpora za proizvodnju proizvoda bitnih za suzbijanje pandemije koronavirusa
 • ciljana potpora u obliku odgode poreza i/ili odgode plaćanja doprinosa poslodavaca za socijalno osiguranje
 • ciljana potpora u obliku subvencija za plaće zaposlenika
 • ciljana potpora za dokapitalizaciju
 • potpora za nepokrivene fiksne troškove

Privremenim okvirom državama članicama omogućuje se da međusobno kombiniraju sve mjere potpore, osim zajmova i jamstava za isti zajam koji prekoračuju pragove predviđene Privremenim okvirom. Privremeni okvir dopunjuje mnoge druge mogućnosti koje su državama članicama na raspolaganju radi ublažavanja socioekonomskih posljedica pandemije koronavirusa, u skladu s pravilima Unije o državnim potporama i on će se primjenjivati do kraja lipnja 2021. godine.

Više o informacija o ovoj objavi i ostalim mjerama Komisije možete pronaći OVDJE.

Skip to content