Redea
Novosti

GODIŠNJE IZVJEŠĆE PLANA RAZVOJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Objavljeno 31.03.2024

Godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine za 2023. godinu izrađeno je u skladu s Uputama za izradu godišnjeg izvješća o provedbi plana razvoja JLP(R)S, inačica 1.1. Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije iz veljače 2024. godine, a kojima je definirana struktura i sadržaj istog. Godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja obuhvaća izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

U skladu s Uputama, nacrt godišnjeg izvješća se sastoji od tekstualnog dijela i tabličnog predloška izvješća, a obvezu izrade, način podnošenja i rok podnošenja godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja propisani su odredbama zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem kojeg čine Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22), Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 37/23) te Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/23). Temeljem članka 45. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22) Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, kao akreditirani regionalni koordinator za područje Međimurske županije, odgovorna je za praćenje i izvještavanje o provedbi Plana razvoja.

Nacrt Godišnjeg izvješća bit će upućen na usvajanje Skupštini Međimurske županije.

Godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine za 2023. godinu – NACRT

Prilog 1. Godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine za 2023. godinu – NACRT 

 

 

Skip to content