Redea
Natječaji

FOND ZA SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA 2020

Objavljeno 25.03.2021

VAŽNO!!!

Nastavno na objavu Javnoga poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, Ministarstvo regionalnoga razvoja i i fondova Europske unije obaviještava sve potencijalne korisnike o produljenju roka za prijave do 31. svibnja 2021. godine.

Svi ostali uvjeti definirani pozivom ostaju nepromjenjeni.

Više o uvjetima prijave na Javni poziv možete pročitati ovdje .

—————-

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (u nastavku teksta: Fond) uspostavljen je s ciljem povećanja apsorpcije EU sredstava koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj i pridonošenja jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju. Fond predstavlja izravnu pomoć korisnicima u sufinanciranju vlastitih troškova vezanih uz provedbu EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Vrsta poziva: Nacionalna bespovratna sredstva
Početak prijava: 15.12.2020.
Kraj prijava: 31.3.2021.

Javni poziv provodi se u dva kruga, I. krug podniošenja Zahtjeva provodi se od 15.12.2020. do 15.1.2021., a II. krug podnošenja Zahtjeva provodi se od 16.1.2021. do 31.3.2021.

Fond: Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini
Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Alokacija: 630.000.000,00 kuna

Prihvatljivi korisnici su oni koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova, a pripadaju sljedećim skupinama prijavitelja:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun)
  • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prihvatljivi troškovi: sredstva Fonda dodjeljuju se isključivo radi sufinanciranja prihvatljivih troškova koje je korisnik na temelju ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće korisnika) u provedbi EU projekta, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja.

Visina i iznos sufinanciranja

Udio sredstava Programa sufinanciranja Korisnika u provedbi EU projekta određuje se u visini do 50 % vlastitog učešća. Konačan udio sredstava svakog Korisnika odredit će se po završetku I. kruga podnošenja zahtjeva na temelju ukupnog iznosa vlastitog učešća.

Neovisno o Korisniku i području provedbe EU projekta:

  • minimalna vrijednost zahtjeva za sufinciranje provedbe EU projekta po pojedinačnom EU projektu ne smije biti manja od 250.000,00 kuna;
  • maksimalna vrijednost po pojedinačnom EU projektu može iznositi 10.000.000,00 kuna, ali ne više od 50 % od iznosa vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima koje je korisnik dužan osigurati iz vlastitih sredstava;
  • maksimalna vrijednost zahtjeva u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje i Financijskog mehanizma EGP i Kraljevine norveške može iznositi 1.000.000,00 kuna ali ne više od 50 % od iznosa vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima koje je korisnik dužan osigurati iz vlastitih sredstava.

Broj zahtjeva koje Korisnik može podnijeti nije ograničen.

Dokumentacija poziva i više informacija dostupno je OVDJE.

Obrazac 5_Izjava točnost podataka

Obrazac 4_Izjava nedodjeljivanje državne potpore

Obrazac 3_Izjava dodijeljene potpore

Obrazac 6_Financijski plan povlačenja sredstava

Obrazac 2_ Izjava sufinanciranje drugi izvori

Obrazac 1_Zahtjev za sufinanciranje provedbe EU projekata

Kontrolna lista

2_Odluka_Javni poziv

2a_Javni poziv

1_Odluka_Program

b_Upute za korisnike

 

Skip to content